spektrum - <łac. spectrum = zjawisko, obraz> 1. fiz. widmo optyczne, (...)
Słownik Wyrazów Obcych PWNGaleria fotografii SPEKTRUM została powołana do zycia przez członków Stowarzyszenia IQ w maju 2004 roku.

Jej pierwsza wystawa była finałem konkursu Obraz Brzmienia zorganizowanego wspólnie rpzez IQ oraz SKN Kulturoznawców.

Była to zarazem jedyna wystawa która miała swoje odpowiedniki w rzeczywistym świecie (aż w czterech miejscach - Na Uniwersytecie Wrocławskim, Pubach: Czemu Nie, Academus, Czeski Film.

Następnie galeria funkcjonowała z różnymi problemami i przerwami wyłącznie w internecie.

Na krótki czas (październik'04 - styczeń'05) galeria mieściła się w klubie studenckim Kompress we Wrocławiu.

W styczniu zawiesiliśmy jej działanie, zdjęcia które możecie sobie obejrzeć na tych stronach to wszystko co pozostało z tego projektu.